હિંગોળગઢ પેલેસ

જસદણ સ્ટેટ નો જસદણ નજીક આવેલો  હિંગોળગઢ પેલેસ  હવે મ્યુઝીયમ બનાવીને દરેક વ્યક્તિ ને જોવા માટે ખુલ્લો છે.

અમદાવાદથી રોડ રસ્તે જવા માટે  અમદાવાદ > સરખેજ > બાવળા > બગોદરા > ધંધુકા > રાણપુર > પાળીયાદ > વિંછીયા > હિંગોળગઢ ( આશરે ૧૮૦ કિલો મીટર )
રાજકોટથી જવા માટે રાજકોટ > આજી ડેમ > સરધાર > આટકોટ > જસદણ > લીલાપુર > હિંગોળગઢ  (આશરે ૭૫ કિલો મીટર )
Advertisements